Tin Tuc – Xây dựng tầm nhìn quan hệ đối tác châu Á-Thái Bình Dương thế kỷ 21

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Ủy ban quốc gia Việt Nam về Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (VNCPEC) phối hợp với Ban Thư ký quốc tế Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương đăng cai tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ…

Read more