Vietnam Plus – APEC 2017: Tiếp tục đầu tư mở đóng góp vào thịnh vượng chung

Ngày 16/5, Đối thoại nhiều bên về APEC hướng tới 2020 và tương lai đã được khai mạc trọng thểtại Hà Nội…

Read more