VOV – Trọng tâm kinh tế thế giới tiếp tục chuyển dịch về châu Á-TBD

Triển vọng kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang tươi sáng hơn bao giờ hết và đây là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới…

Read more