Van Hoa Online – Xây dựng công ước quốc tế đầu tiên về ứng xử du lịch

VH- Nhóm công tác đặc biệt về dự thảo Công ước khung của Đại hội đồng Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) về ứng xử trong du lịch vừa họp lần thứ 4 với sự chủ tọa của ông Nazim Samdov, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Du lịch Azerbaijan, Chủ tịch Nhóm Công tác…

Read more