Debatti: Yhdysvallat palaa peliin, ja Euroopan on puolustettava etumatkaansa ilmastoinnovaatioissa, kirjoittaa Pascal Lamy

USA:n vallanvaihdoksen myötä käynnistyy maailmanlaajuinen kilpailu siitä, kuka muokkaa taloutensa nopeimmin ilmastoneutraalissa maailmassa menestymiseen, kirjoittaa Maailman kauppajärjestön entinen puheenjohtaja ja EU:n entinen kauppakomissaari Pascal Lamy.

Monien eurooppalaisten silmissä presidentti Donald Trumpin johtama Yhdysvallat oli este paremman maailman rakentamiselle. Keskiviikkoaamuna Valkoiseen taloon muuttaa Joe Biden, jolla on tukenaan kongressin enemmistö sekä edustajainhuoneessa että senaatissa.

Sillä on suuria vaikutuksia ilmastonmuutoksen kannalta. Se antaa myös Euroopan unionille tilaisuuden kohottaa profiiliaan ilmastoasioiden globaalissa johtajuudessa – alueella, jossa sillä on paljon maailmantalouden ja geopolitiikan vaikutusvaltaa.

Vaalikampanjan perusteella Joe Bidenin virkaanastujaispuhe Washingtonin National Mall -puistossa tulee sisältämään maininnan siitä, kuinka uusiin puhtaan energian tekniikoihin investoiminen luo miljoonia työpaikkoja ruumiillisen työn tekijöille. Samalla hän viestittää, että Yhdysvallat on jälleen mukana maailmanlaajuisessa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Mitä Yhdysvaltain äkillinen suunnanmuutos tarkoittaa Euroopan unionin osalta? Ovatko Euroopan kunnianhimoiset ilmastosuunnitelmat ja puhtaan energian toimialat vaarassa rutistua Yhdysvaltain uusien ilmastotavoitteiden ja Kiinan nopeasti kasvavan talouden väliin? Osoittihan Kiinakin viime vuonna halukkuutensa vihreään energiaan siirtymiseen.

Entisenä Maailman kauppajärjestön WTO:n puheenjohtajana ja Euroopan unionin kauppakomissaarina toivon, ettei näin ole. Visiossani Eurooppa rakentaa kovalla työllä saadun johtoaseman perustuksille muun muassa tuuliturbiinien valmistuksessa. Lisäksi näen Euroopan, joka jatkaa ilmastoon ja ympäristöön liittyvää läheistä ja rakentavaa yhteistyötään niin Yhdysvaltain kuin Kiinan ja muiden maiden kanssa. Kiina sitoutui viime syyskuussa saavuttamaan ilmastoneutraaliuden vuoteen 2060 mennessä.

Ja yksi asia on varma: nyt on alkanut maailmanlaajuinen kilpailu siitä, kuka muokkaa taloutensa nopeimmin ilmastoneutraalissa maailmassa menestymiseen. Tästä kisasta tulee erittäin tiukka, emmekä me eurooppalaiset voi tuudittautua saavuttamaamme etumatkaan ja antaa kilpailijoillemme mahdollisuutta kiriä edelle. Olemme alan edelläkävijöitä, ja siitä on pidettävä kiinni.

Jacques Delors -instituutin hiljattaisen analyysin mukaan vuonna 2019 vain kourallinen Euroopan unionin ulkopuolisista maista oli sitoutunut saavuttamaan ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Nyt 12 maata, mukaan lukien Kiina, Yhdysvallat ja Japani, tavoittelevat Euroopan unionin lailla ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 tai 2060 mennessä. Yhdessä ne kattavat lähes 75 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta.

EU:lta vaaditaan kolmea asiaa

Euroopan unionilta vaaditaan nyt heti kolmea asiaa, jotta se pysyy vihreään siirtymään, digitalisaatioon ja kilpailuun yhä enenevissä määrin painottuvan maailmantalouden ja -politiikan keskiössä.

Ensinnäkin tarvitaan lisää investointeja transformatiivisiin, puhtaisiin innovaatioihin. Konsulttiyritys Capgemini Inventin Fit for Net-Zero -raportin mukaan Euroopan unioni voi erilaisia puhtaan energian teknologioita kehittelemällä ja skaalaamalla tuottaa vuoteen 2050 mennessä koko Euroopan alueella 12,7 miljoonaa työpaikkaa, vähentää päästöjä ja luoda taloudellisia mahdollisuuksia 13 tuhannen miljardin euron edestä. Näitä innovaatioita on monenlaisia kaupunkiliikkumisen sovelluksista ja meressä kelluvista tuuliturbiineista aina maatilojen hyönteisproteiinituotantoon, jolla vähennetään karjataloudesta aiheutuvia kasvihuonepäästöjä. Olemme yhdessä samanmielisten organisaatioiden kanssa pyytäneet Euroopan unionia merkittävästi lisäämään puhtaita innovaatioita edistäviä toimiaan.

Toiseksi Euroopan unionin pitäisi varmistaa, että sen tutkimus- ja innovointikehys vastaa potentiaaliin. Liian usein sen tutkimus- ja innovaatiopolitiikka on ollut asteittaista ja hajanaista. Tämä rajoittaa taloutta ja rampauttaa juuri ne tutkijat, innovoijat ja yrittäjät, joiden varaan laskemme tulevaisuuden puhtaan talouden rakentamisen.

Euroopan komissio lanseeraa tänä vuonna viisi vuoteen 2030 mennessä toteutettavaa ohjelmaa, joilla haetaan viiden julkisesti erittäin merkittävän alueen (syöpä, puhtaat kaupungit, hydrosfäärin uudistaminen, maaperä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen) ratkaisuja. Samalla sillä on mahdollisuus vaalia ja nopeuttaa eurooppalaisen vihreän kasvun ohjelmaansa (European Green Deal), jonka siivin eurooppalaiset innovoijat voivat päästää nerokkuutensa valloilleen niin Euroopassa kuin muualla maailmassa.

Lopuksi meidän on opittava virheistämme. Eurooppa on ollut kaukana maailmanlaajuisen digitaalisen vallankumouksen keskiöstä. Yhdelläkään merkittävän kokoisella teknologiayrityksellä ei ole päätoimistoa Euroopan unionin rajojen sisällä. Teimme liian vähän liian myöhään.

Ei toisteta tätä virhettä. Mitä enemmän päättäjät kasvattavat julkista vihreää investointia ja ottavat käyttöön toimivia säännöksiä kaikkiin elämän osa-alueisiin vaikuttavilla sektoreilla (esim. energia, kuljetus ja rakentaminen), sitä paremmin EU-yritykset voivat innovoida. Näin varmistamme, että vihreän siirtymän AppleGoogle ja Baidu päätyvät Eurooppaan, eivätkä Piilaaksoon tai Shanghaihin.

Kun maailma seuraa tällä viikolla Washingtonin myrskyisää vallanvaihtoa ja sulattelee sen merkitystä, meidän eurooppalaisten kannattaisi ottaa vaarin Yhdysvaltain entisen presidentin sanoista. Barack Obama sanoi virkaanastujaispuheessaan kahdeksan vuotta sitten: ”Emme voi luovuttaa muille maille teknologiaa, joka tuottaa uusia työpaikkoja ja toimialoja. Meidän on itse tartuttava sen lupaamiin mahdollisuuksiin.”

Kirjoittaja Pascal Lamy koordinoi Pariisin, Berliinin ja Brysselin Jacques Delors -ajatushautomoja. Aiemmin Lamy on toiminut Euroopan komission jäsenenä (1999–2004) ja Maailman kauppajärjestön WTO:n puheenjohtajana (2005–2013).

”Yksi asia on varma: nyt on alkanut maailmanlaajuinen kilpailu siitä, kuka muokkaa taloutensa nopeimmin ilmastoneutraalissa maailmassa menestymiseen.”

  • Pascal Lamy